Thiết bị… quạt giấy

Khi được nhờ viết bài quảng bá cho mặt hàng quạt giấy, A Phủ bèn gõ phím như vầy thiệt là đỉnh chóp 4.0:

(Ảnh: Internet. Thanks.)

“Thiết bị thay đổi dòng lưu thông của không khí tạo gió làm mát. Rất lý tưởng cho nơi không có điện hay bị cúp điện. Thiết bị sạch và xanh vượt trội, không dùng điện, kể cả pin, mà chỉ chạy bằng… cơm. Nó còn có lợi cho sức khỏe, phòng chống cứng khớp cổ tay và bả vai. Thiết bị cực kỳ an toàn. Từ thời cổ đại đến nay chưa có tài liệu nào cho thấy có ai bị điện giựt hay trúng gió vì xài quạt giấy. Nó không chỉ có thể dùng để che mặt làm duyên ngây thơ thùy mị, mà còn chống camera nhận diện khuôn mặt. Nó còn giúp che nắng khi không có nón. Nó còn có thể sử dụng như cái khiên che chắn và như vũ khí cầm tay phòng vệ.”

(Ảnh: Internet. Thanks.)

Viết đến vậy mà không hiểu sao lại bị khách hàng chê.

A.P.