Bộ sưu tập những đồng quarter Hoa Kỳ

Hôm nay thứ Ba 4-7-2023, 500 anh chị em bạn bè A Phủ ở Mỹ mừng Quốc khánh lần thứ 247 (4-7-1776/2023) của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Người Mỹ quen gọi ngắn gọn Ngày Độc lập (Independence Day) này là ngày “July 4”.

A Phủ trong một chuyến lang thang ở Mỹ đã được tặng một cuốn album các đồng tiền 25 cent (quarter) của 50 tiểu bang National Park Quarters Collector’s Map. Mỗi tiểu bang phát hành một đồng coin quarter riêng của mình.

Cuốn album này có các lỗ tròn vừa khít đồng quarter khoét sẵn trên bản đồ Hoa Kỳ ngay vị trí từng tiểu bang. Bạn sẽ phải sưu tập các đồng quarter của từng tiểu bang để gắn vào các lỗ tròn tương ứng trên bản đồ album.

Tính đến nay, A Phủ đã sưu tập được các đồng coin quarter của 47 tiểu bang. Chỉ còn thiếu đồng quarter của 3 tiểu bang: Missouri, Wisconsin và Connecticut. Hy vọng trong lần trở lại Mỹ tới, A Phủ sẽ kiếm đủ 3 đồng coin quarter còn thiếu.

Nghề chơi nào cũng lắm công phu, huống chi là lượm bạc cắc vung vãi khắp nước Mỹ.

PHẠM HỒNG PHƯỚC