PHÂN ƯU: Thầy Lê Phước tạ thế

Gia đình THKT đau buồn nhận tin báo Thầy Lê Phước, cựu giáo sư của Trường Trung học Công lập Kiến Tường, vùa tạ thế tại TP. Tân An (Long An) đầu hạ tuần tháng 12-2023.

Tập thế Thầy Trò THKT xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Lê Phước. Nguyện cầu hương linh Thầy Lê Phước sớm về cõi an yên vĩnh hằng.

GIA ĐÌNH THKT

Lớp 12 năm 1973. Hàng đứng từ trái sang phải: Nguyễn Thị Kim Quyên, Kiều Ngọc Bích, Nguyễn Văn Măng, Phước, Vương Thị Hiền, Phan Thị Phương, Trần Thị Đô.

Hàng ngồi trái sang phải:

– người thứ 2: Hoàng Minh

– thứ 3: Nguyễn Văn Huệ

– thứ 4: Nguyễn Thanh Liêm

– thứ 5: thầy Lê Phước (mang kiếng)

– thứ 6: Lâm Ngọc Tuấn

(Ảnh do bạn Phan Thị Phương cung cấp ngày 26-6-2010)

Thầy Lê Phước trong lần Họp mặt Gia đình THKT Xuân Canh Dần 2010.

Thầy Lê Phước hát “Mưa Phi Trường” tại Họp mặt Gia đình THKT Xuân Kỷ Hợi 2019.