Cái gien Adam và Eve

Để nói nghe chơi. Phụ nữ cả tin đầy tham vọng; phụ nữ (vợ) dụ dỗ và xúi bậy đàn ông (chồng); và đàn ông (chồng) nghe lời phụ nữ (vợ) là chuyện tất nhiên nó vậy. Thậm chí là gien bẩm sinh từ hai cụ tổ Adam và Eve. Ông tổ A dam đã nghe lời vợ là bà tổ Eve mà cả gan cãi lời Chúa Trời quất luôn trái cấm (di chứng là bị mắc nghẹn thành cái cục yết hầu – tiếng Anh gọi nôm na là Adam’s Apple – cho tới ngày nay). Bà Eve thì biện minh là mình bị con rắn độc lừa gạt. (Thì ra linh vật của bọn lừa đảo qua mạng là con rắn).

Tranh Adam và Eve do AI Microsoft Bing Image Creator vẽ ngày 1-1-2024.

Mà A Phủ nói chuyện này không có ý thâm sâu chi đâu – sợ mấy bà (này) thấy bà (nọ). Mục đích của A Phủ là giới thiệu tấm tranh vẽ ông Adam và bà Eve của nhà danh họa AI. A Phủ đã nhờ vả Microsoft Bing Image Creator: “Draw Adam and Eve”. AI vẽ hai ông bà tung tăng nhí nhảnh bắt ghét. Mà có lẽ đây là ảnh sau khi ông Adam nghe lời bà Eve mà xơi trái cấm (vì trước đó, hai người chớ hề biết mắc cỡ nên cứ tồng ngồng có chi đâu; giờ mới phải dùng lá che mấy cái sự đời lại). A Phủ ủng hộ ông Adam che cái đó lại để tránh bị giang hồ mạng suy diễn là ông Adam sở hữu con rắn độc.

A.P.