Mừng Chúa Phục sinh Happy Easter 2024

Hôm nay Chủ nhật 31-3-2024, những người chung niềm tin Thiên chúa mừng đại lễ Chúa Jesus Phục sinh (Happy Easter) 2024. Đây là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của người Công giáo.

Phục sinh là mầu nhiệm lớn nhất và là mầu nhiệm nền tảng của đạo Công giáo. Trong một thư gửi tín hữu Thành Korinthos, nay thuộc Hy Lạp, Thánh Paul (sinh ở Cilicia – nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng năm thứ 5 CN và mất khoảng năm 67 CN) đã viết: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa” (1 Cr 15, 14-15).

Ảnh do AI Microsoft Designer DALL-E 3 tạo. Thanks.

Theo giáo lý, nếu Chúa Jesus chết đi mà không phục sinh, Ngài chỉ là một vị Thánh nhân bình thường và đạo Thiên chúa vẫn giống như từ thời Tổ phụ Abraham. Chính sự “trỗi dậy” của Chúa Jesus sau khi bị đóng đinh trên cây Thập giá để chuộc tội loài người là căn tính của Thiên chúa và đã đem lại ơn cứu độ cho loài người. Đó là niềm tin Kitô giáo và người Kitô giáo sống đạo bằng niềm tin ấy với lời dạy xuyên suốt của Thiên chúa là “kính Chúa, yêu người”. Trong đó, “yêu người” là giới răn lớn nhất. Trong đời rao giảng của mình, Chúa Jesus nhiều lần khẳng định: yêu người chính là yêu Thiên chúa. Và “yêu người” chính là một dấu để nhận biết một người con Thiên chúa giữa thế nhân.

Trong ngày đại lễ Phục sinh, người Công giáo được mời gọi tập trung suy niệm về mầu nhiệm này để vững tin mà sống đạo với tinh thần “kính Chúa, yêu người” đem lại hoa quả là tốt đạo, đẹp đời.

Chúc mừng các bạn chung niềm tin Thiên chúa trong đại lễ Phục sinh này. Cầu chúc các bạn thêm một năm nữa tràn đầy hồng ân Chúa Phục sinh. Happy Easter.

P.H.P.