Kiêng ăn “cá” trong ngày Cá Tháng Tư April Fools’ Day

Hôm nay, thứ Hai 1-4-2024, A Phủ xin long trọng bố cáo mình kiêng ăn các thể loại “cá” trong suốt 24 giờ của ngày 1-4.

Vốn ngây thơ trinh trắng bẩm xinh lại còn cả tin, A Phủ phải chủ động phòng, chống xí gạt trong Ngày Cá Tháng Tư – April Fools’ Day. Bởi theo truyền thống vui ở phương Tây, đây là ngày nói láo có “cầu chứng tại tòa”, nói láo được miễn truy cứu trách nhiệm, nói láo tẹt ga mà thường không bị quả báo nhãn tiền. Tất nhiên, “nói láo” hay “lừa” ở đây chỉ mang tính cho vui, troll là chính, không gây hại cho ai (miễn là không vi phạm pháp luật).

Ảnh do AI Microsoft Designer DALL-E 3 tạo. Thanks.

Vậy, sau khi nhận được bố cáo có hiệu lực ngay lập tức này, xin cộng đồng mạng đừng ai gởi cá cho A Phủ nghen. Nếu lỡ ship rồi thì xin lập tức thu hồi, nếu không thì A Phủ sẽ từ chối tiếp nhận shipper. (Mà xin lưu ý chỉ bữa nay 1-4 thôi, sau 0 giờ ngày 2-4, bạn nào có lòng hảo tâm, cứ việc gởi cá cho A Phủ như 365 ngày khác của năm 2024 nghen).

Ngày April Fools’ Day, theo A Phủ nghĩ, trong cái thời buổi nhiễu nhương lộn tùng phèo này, có lẽ ắt được bọn mạo dành, lừa đảo trên nền công nghệ chọn là “ngày truyền thống của mình”.  

A.P.