Ngày họp mặt

130214-thkt-hopmat-tetquyti-mochoa-nvhoa-040

Cuộc đời ơi cho tôi xin sống lại
Tuổi thơ ngây ngày cắp sách đến trường
Thời gian ơi thời gian đừng trôi nữa
Để thầy cô tâm sự học trò thương

Kỷ niệm đầu xa nhau từ dạo ấy
Hương xưa đây lòng bỗng thấy vấn vương
Họp mặt nhau lòng tràn đầy lưu luyến
Kể nhau nghe ngày ấy tuổi đến trường

Tay trong tay đâu còn là chuyện phiếm
Đây kỳ tích mấy mươi năm hoài niệm
Họp mặt rồi ta không nỡ chia xa

NGUYỄN THỊ QUYẾN – HOÀNG LỆ UYÊN

(Kiến Tường 22-2-2014)