Những con sông

mientay_06

Những con sông trở về nơi biển cả
Sóng dạt dào như cá trở về sông
Đại dương ơi bao năm vẫn hoài mong
Con sông nhỏ quay về nơi bến cũ

Sóng đại dương vượt muôn ngàn thác lũ
Để tìm về nơi chia sẻ tình thương
Thầy trò ta xa vắng mấy năm trường
Nay gặp lại lòng mừng mừng tủi tủi

Mắt tuôn trào sông trở lại đại dương

NGUYỄN THỊ QUYẾN – HOÀNG LỆ UYÊN

(Kiến Tường 9-2-2014)