Khúc bâng khuâng

hoadao_cogai_05

 

Thời gian thắp trắng tóc em xanh

Trang web ru êm nỗi độc hành

Từ thuở em vào trăng khuyết tật

Ta về thương mãi bước loanh quanh

 

Hỏa châu ai đốt vầng trăng cũ

Đạn réo ngang trời cổ tích xưa

Cái thuở mù tung cơn gió bụi

Bên em không mỏi nét thêu thùa

 

Bốn mươi sương rét trời đất cũ

Ta vẫn vọng về guốc mộc thưa

Nhẹ bước chân thầm thương tóc gió

Mùi thơm vương vãi gót chân xưa

 

Mộc Hóa đâu tìm nguồn cội cũ

Áo trắng tung tăng Tết phố phường

Xuân lùa nỗi nhớ vào sâu thẳm

Nhen nhúm lửa tìm nét Giáng Hương

 

Xuân nầy còn biết bao xuân nữa

Hứng rụng từng đêm, vần xóa vần

Bút cố đưa lên, tay đã nặng

Thi thơ nhàn nhạt khúc bâng khuâng…

 

BÙI TRUNG TÍNH

(Saigon Tết Ất Mùi 2015)

+ Nguồn minh họa: Internet. Thanks.