Thứ Sáu 19-12-2014

+ Thứ Sáu 19-12-2014:

● Kiến Đen: Sư đệ kính viếng sư huynh:

Thôi rồi một Lão Ngoan Đồng

Hồng trần rũ bỏ, thong dong vô chừng

Trẻ thơ đầu bạc vẫy vùng

Thần Điêu Hiệp Lữ, Anh Hùng Xạ Điêu

TIN BUỒN:Anh Nguyễn Văn Ngôi, cựu học sinh THKT (lớp 10 niên khóa 1968-1969, bạn chung lớp với anh Trần Ngọc Răn) qua đời do đột quỵ lúc 11g ngày 18-12-2014 tại Vĩnh Long. Hỏa táng lúc 1 giờ chiều 19-12-2014.Gia đình THKTthành kính chia buồn cùng chị Ngôi và gia đình. Nguyện cầu hương linh anh Nguyên Văn Ngôi sớm được về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

Anh Nguyễn Văn Ngôi (thứ ba từ phải qua) trong cuộc họp mặt Gia đình THKT Tết Gíap Ngọ 2014.