HÌNH ẢNH: Gia đình THKT viếng đám tang thân mẫu thầy Nguyễn Văn Hòa (ảnh: Trần Ngọc Bách)

 

Thầy trò Gia đình Trung học Kiến Tường ngày 27-12-2014 đã về Cai Lậy kính viếng đám tang thân mẫu của thầy Nguyễn Văn Hòa.

Ảnh: TRẦN NGỌC BÁCH (TP.HCM)

Thầy Nguyễn Văn Hòa – cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy (TP.HCM): CẢM TẠ. Kính thưa quý Thầy Cô, các bạn đồng nghiệp và Gia Đình THKT thân thương
Tôi xin gửi lời chân thành cám ơn đến với tất cả thành viên THKT ở xa gần đã gửi lời hoặc đến thắp hương ,chia buồn với gia đình chúng tôi trong những ngày tổ chức tang lễ cho thân mẫu của chúng tôi là Cụ Bà Nguyễn Thị Vinh hưởng thọ 94 tuổi. Càng xúc động hơn nữa khi tôi gặp được những thầy cô tuy tuổi đã cao, sức khỏe kém mà phải vất vả vượt qua nhiều chặng đường xa để đến miền quê hẻo lánh của tôi thắp hương cầu nguyện cho vong linh của mẹ chúng tôi.
Mong nhờ những lời nguyện chân thành đó mà mẹ chúng tôi được thêm phước phần và thanh thản về nơi cõi Phật .Xin ơn trên gia hộ cho quý thầy cô ,các bạn đồng nghiệp và toàn thể thành viên trong Gia đình THKT
Trân trọng
Nguyễn Văn Hòa – Nguyễn Thị Ngọc Thủy
141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-02_resize

Từ trái qua: bạn Trần Ngọc Bách, thầy Đoàn Văn Nhiêu, bạn Trần Văn Sum.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-04_resize

Bên trái: thầy Nhiêu, bạn Trần Thị Hiếu. Bên phải: thầy Ngô Bảo Toàn, bạn Vọ Thị Hoa Sương, bạn Trần Ngọc Răn,…

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-05_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-06_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-07_resize

Kiến Đen từ trên cầu quay phim.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-08_resize

Thầy Nhiêu, thầy Toàn và bạn Nguyễn Văn Dũng.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-09_resize

Hai bạn Trần Văn Chiêu và Nhanh.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-10_resize

Bạn Nguyễn Thanh Liêm, thầy Trần Văn Thới.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-11_resize

Các bạn Hiếu, Trần Thị Hên, Trần Thị Kim Oanh, Phan Ngọc Lạc, Hoa Sương,…

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-12_resize

Cô Võ Bích Thủy.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-13_resize

Các bạn Răn, Sum và Lê Ngọc Điền.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-14_resize

Hai bạn Sum và Điền.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-15_resize

Bạn Trần Thị Thanh Nguyên, cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, bạn Lê Bích Trân.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-16_resize

Từ trái: các cô Huỳnh Kim Tú, Dương Ngọc Nho, Hoàng Thị Cẩm Thạch, bạn Đồng Ngọc Lan, cô Liễu (phu nhân thầy Lê Công Phúc)

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-17_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-18_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-19_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-20_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-21_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-22_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-23_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-24_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-25_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-26_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-27_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-28_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-29_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-30_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-31_resize

Thầy Nguyễn Văn Thừa, bạn Chiêu, bạn Trần Văn Ngỡi.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-32_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-33_resize

Thầy Nguyễn Văn Thừa và thầy Nguyễn Văn Trắc.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-34_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-35_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-36_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-37_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-38_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-39_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-40_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-41_resize

Hai bạn Tô Thị Bé và Phan Ngọc Lạc.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-42_resize

Hai cô Ngọc Nho và Kim Tú.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-43_resize

Cô Liễu và bạn Ngọc Lan

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-44_resize

Cô Bích Thủy, bạn Kim Oanh và cô Cẩm Thạch.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-45_resize

Thầy Lê Công Phúc và bạn Chiêu.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-46_resize

Thầy Võ Xuân Sơn và thầy Cao Thành Phát

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-47_resize

Bạn Ngỡi, thầy Bảo Toàn và thầy Nguyễn Trọng Hòa.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-48_resize

Các bạn Nhanh, Răn và Hiếu.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-49_resize

Các bạn Sum, Phan Khánh Vân và Nguyễn Thanh Liêm.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-50_resize

Các bạn Huỳnh Thị Kiều Nga, Nguyễn Kim Hoàng và Ngọc Điền.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-51_resize

Các bạn Hiếu, Hên và Huệ.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-52_resize

Thầy Thừa và thầy Trắc

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-53_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-54_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-55_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-56_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-57_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-58_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-59_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-60_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-61_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-62_resize

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-63_resize

Thầy Nguyễn Văn Hòa và anh thứ hai của thầy.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-64_resize

Từ trái: thầy Phát, cô Liễu, thầy Phúc, bạn Dũng, Kiến Đen, bạn Nhanh, cô Tú.

141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-66_resize141227-thkt-viengmethay-nvhoa-tnbach-65_resize