Ngày đầu năm mới 2015

150101-first-bloc-day-02_resize

 

Chuyện gì xảy ra ở ngày đầu năm mới 2015? Có một sự cố mang tính truyền thống, cứ bổn cũ soạn lại. Đó là rất ngượng tay khi gõ ngày tháng với con số năm mới và chuyện gõ nhầm ra năm cũ cũng khó tránh khỏi. Ừ, mà chuyện này đâu phải chỉ có riêng mình ên tôi đâu hén!

Xin click vào đây để đọc.

KIẾN ĐEN

(Saigon 1-1-2015)