Thứ Hai 5-1-2015

 

♥ Kiến Đen: Chỉ nửa trăm năm… Đầu năm mới, kính tặng quý thầy cô và các anh chị THKT một bài thơ tự sự.

Xin click vào đây để đọc.