Chủ nhật 11-1-2015

 

♥ Kiến Đen: Thấy cái kiểu đứng cào tuyết là biết sắp bị lay off rồi. Mấy cái ao ở đó bị đóng băng rồi. Còn ở quê nhà, mấy cái ao nhà vẫn đang vẫy gọi ai đó dìa


♥ Bạn Nguyễn Thanh Phong (đang ở Mỹ): Dự định sang Thầy Cô TT Colo đăng ký cào tuyết, nhưng than ôi chịu không thấu cảm giác lạnh thấu xương ( -17° C) đành bái bay sau 4 ngày thử việc?  Trở về quê củ cày sâu cuốc bẳm tiếp thôi.Dù trong hay đục ao nhà vẫn ..ok.

colorado-03

colorado-02

Tất niên 2014, còn vài giờ nữa Happy New Year 2015 (tại tư gia Thầy Cô TT Colo ở Denver, Colorado). Thầy Nguyễn Hữu Thành, anh Nguyễn Công Phong, chị Cẩm Vân, Phong Xẹp, và cô Huỳnh Kim Thọ.


♥ Thầy Nguyễn Đức Nhuận (Seattle, WA): Gởi Từ đường bài thơ mới.

Xin click vào đây để đọc.

Ao dai


 

♥ Thầy Phạm Doanh Môn (Canberra, Úc): Thấy có bài này vui vui, xin chia sẻ với Từ đường.

Xin click vào đây để đọc.

between-two-countries