Gia đình THKT viếng đám tang mẹ anh Võ Văn Luận

hoatim-03

 

Hôm  02-02-2015, lúc 16h30, chúng tôi gồm chị Nguyên, chị Hên và Dũng đã thay mặt gia đình THKT đến viếng đám tang cụ bà Nguyễn thị Đò là thân mẫu của anh Võ Văn Luận chs/THKT.

Sau lễ viếng, anh Luận đã nhờ chúng tôi chuyển lời cảm tạ đến gia đình THKT nói chung, đến các anh chị em đồng môn đã đến cũng như gọi điện chia buồn cùng gia đình của anh

NGUYỄN VĂN DŨNG

(Kiến Tường 2-2-2015)

150202-thkt-damma-me-vovanluan-01 150202-thkt-damma-me-vovanluan-02 150202-thkt-damma-me-vovanluan-03 150202-thkt-damma-me-vovanluan-04 150202-thkt-damma-me-vovanluan-05 150202-thkt-damma-me-vovanluan-06