Tuyên ngôn ngày tiên thường của ngày Valentine’s Day.

150213-tetatmui-nvh-tn-sg-php-029b_resize

 

Tui là người Việt giàu tính dân tộc, khoái văn chương thi phú, nên có cơ hội là mượn chữ nghĩa nói hộ lòng mình. Âu cũng là một kiểu “thay lời muốn nói”. Và lời tui muốn nói trong ngày tiên thường của ngày Valentine’s Day 14-2-2015 là như vầy. Trong cuộc đời, có những khi tình cờ mà nên duyên; cũng như phải có đôi có cặp mới làm nên chuyện. (Xin vui lòng mở xem full size ảnh để ý tứ khỏi bị cắt xén.)

KIẾN ĐEN

(Saigon 13-02-2015)