Giao thừa ai mặc áo hồng….

150219-tetatmui-giaothua-phphuoc-02_resize

Giao thừa. Con ngựa Giáp Ngọ (chiến mã của người này, ngựa cỏ của kẻ khác) đã thắng sẵn yên cương để rồi sải vó câu chạy như bị ma đuổi sau khi ký biên bản bàn giao Năm mới 2015 cho chú dê Ất Mùi (đại sư phụ của người này, món ăn khoái khẩu của kẻ khác).

Xin click vào đây để đọc bài.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 19-2-2015, phút Giao thừa Ất Mùi)