VIDEO: Gia đình THKT ăn sáng nhớ nhau với thầy cô Phạm Doanh Môn

150308-thkt-ansang-thay-doanhmon-catdang-10_resize

 

Cà phê Cát Đằng (Q10, TPHCM)

Sáng Chủ nhật 8-3-2015

Xin click vào đây để xem video.