Chuẩn bị cho ngày Họp mặt THKT Xuân Ất Mùi 2015

 

Ngày 14-3-2015, các thành viên THKT ở Kiến Tường tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc họp mặt truyền thống Gia đình THKT lần thứ 7 ngày Chủ nhật 15-3-2015 tại trường Trung học Cơ sở Võ Duy Dương (thị xã Kiến Tường)..

Xin mời quý thầy cô và các anh chị xem một số hình ãnh.

NGUYỄN VĂN DŨNG

(Thị xã Kiến Tường 14-3-2015)

150314-thkt-hopmat-chuanbi-01

150314-thkt-hopmat-chuanbi-02

150314-thkt-hopmat-chuanbi-03

150314-thkt-hopmat-chuanbi-04

150314-thkt-hopmat-chuanbi-05

150314-thkt-hopmat-chuanbi-06

150314-thkt-hopmat-chuanbi-07

150314-thkt-hopmat-chuanbi-08

150314-thkt-hopmat-chuanbi-09

150314-thkt-hopmat-chuanbi-10

150314-thkt-hopmat-chuanbi-11

150314-thkt-hopmat-chuanbi-12

150314-thkt-hopmat-chuanbi-13

150314-thkt-hopmat-chuanbi-14

150314-thkt-hopmat-chuanbi-15