Gia đình THKT được mùa giấy khen

 

Trong ngày Họp mặt Gia đình THKT Về Lại Trường Xưa lần thứ 7 năm 2015 này, thầy trò THKT nhận được 3 giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường, và Hội Khuyến học thị xã Kiến Tường.

Tập thể cựu giáo viên và học sinh THKT được khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong việc khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất mà thầy trò THKT nhận được là sự ghi nhận của cộng đồng xã hội cho tình thầy trò “chì có ở Kiến Tường” luôn nồng thắm theo tinh thần Tôn sư trọng đạo.

2015-thkt-giaykhen-kh-la_resize 2015-thkt-giaykhenubnd-kt_resize 2015-thkt-giaykhen-kh-kt_resize