VIDEO: Cô Tạ Thị Kiêm Hường dự Họp mặt Trung học Kiến Tường Xuân 2015

150315-thkt-hopmat-atmui-106_resize

Cô Tạ Thị Kiêm Hường, dạy ở THKT (1973-1975) và Cấp 3 Mộc Hóa (1975-1978). Lần đầu tiên cô từ Mỹ về dự họp mặt.

Họp mặt tại Thị xã Kiến Tường ngày Chủ nhật 15-3-2015

Xin click vào đây để xem video.