Lễ đính hôn của con trai thầy cô Hữu Hạnh – Kim Oanh

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-14

Hai em Nguyễn Hiệp – Lê Phương Linh.

Hồi hạ tuần tháng 6-2015, thầy cô Nguyễn Hữu Hạnh – Lý Thị Kim Oanh (Đức) đã làm lễ đính hôn cho con trai là em Nguyễn Hiệp và em Lê Phương Linh.

Thầy Dương Đệ, anh Hai của nhóm thầy cô anh em kết nghĩa Vườn Đào THKT, đã từ New York bay sang chung vui.

Xin chiềng làng một số hình ảnh do cô Kim Oanh từ Đức gửi về Từ đường.

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-01

 

Thầy Dương Đệ.

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-02

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-03

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-04

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-05

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-06

 

Thầy Hữu Hạnh (bìa trái) và cô Kim Oanh (thừ tư từ trái qua).

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-07

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-08

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-09

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-10

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-11

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-12

15june-ltkimonah-damhoi-nguyenhiep-duc-13