Thầy Dương Đệ Tây du ký

 

Nhân dịp từ New York qua Đức dự lễ hỏi của con trai thầy cô Nguyễn Hữu Hạnh – Lý Thị Kim Oanh hồi hạ tuần tháng 6-2015, thầy Dương Đệ đã có một chuyến ngao du ở Đức, Bỉ, Hà Lan và Pháp.

Đây là những hình ảnh do cô Kim Oanh (Đức) gởi về cho Từ đường THKT.

150622-duongde-amsterdam-01_resize

Thầy Dương Đệ và cô Kim Oanh tại Amsterdam (Hà Lan) ngày 22-6-2015.

150622-duongde-amsterdam-02_resize

Thầy Dương Đệ, cô Kim Oanh và thầy Hữu Hạnh tại Amsterdam (Hà Lan) ngày 22-6-2015.

150622-duongde-chauau-01_resize

Thầy Dương Đệ ngày 22-6-2015.

150622-duongde-halan-01_resize

Thầy Dương Đệ, cô Kim Oanh tại Hà Lan ngày 22-6-2015.

150622-duongde-halan-02_resize

Thầy Dương Đệ tại Hà Lan ngày 22-6-2015.

150623-duongde-amsterdam-01_resize

Thầy Dương Đệ tại Amsterdam (Hà Lan) ngày 23-6-2015.

150623-duongde-bi-01_resize

Thầy Dương Đệ, cô Kim Oanh tại Bruxelles (Bỉ) ngày 23-6-2015.

150624-duongde-chauau-01_resize

Thầy Dương Đệ ngày 24-6-2015.

150625-duongde-chauau-01_resize

Thầy Dương Đệ ở châu Âu ngày 25-6-2015.

150625-duongde-paris-01_resize

Thầy Dương Đệ và thầy Hữu Hạnh tại Paris (Pháp) ngày 25-6-2015.

150627-duongde-chauau-01_resize

Thầy Dương Đệ tại Đức ngày 27-6-2015

150627-duongde-chauau-02_resize

Thầy Dương Đệ tại Đức ngày 27-6-2015.