Buổi sáng trước lúc khai mạc Họp mặt Kiến Tường Wichita 2015

 • HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG & GIA ĐÌNH THKT
   
  Ngày 29-8-2015 tại khu Siêu thị Thai Bình Supermarket (Wichita, Kansas).
   
  Công việc chuẩn bị sáng ngày họp mặt.
  150829-wichita-thkt-001_resize

  Cô Kiêm Hường và bạn Kiều Nga

  150829-wichita-thkt-007_resize

  Vợ chồng Đỗ Tám – Kiều Nga

  150829-wichita-thkt-003_resize 150829-wichita-thkt-006_resize 150829-wichita-thkt-008_resize 150829-wichita-thkt-010_resize 150829-wichita-thkt-011_resize 150829-wichita-thkt-012_resize

  150829-wichita-thkt-013_resize

  Bạn Nuột, trưởng ban tổ chức và trưởng ban liên lạc Đồng hương và Trung học Kiến Tường tại Wichita.

  150829-wichita-thkt-016_resize 150829-wichita-thkt-018_resize

  150829-wichita-thkt-020_resize

  Bà Sáu, nhạc mẫu của bạn Nuột.

  150829-wichita-thkt-021_resize

  Bà Sáu, cô Kiêm Hường và bạn Phạm Văn Tươi

  150829-wichita-thkt-023_resize

  Con trai út và gia đình con gái của hai bạn Võ Hữu Gỉang – Nở lái xe từ North Carolina về dự họp mặt.

  150829-wichita-thkt-022_resize

  150829-wichita-thkt-024_resize

  Bạn Phương (Oklahoma), cô Kiêm Hường (Chicago), bạn Kiều Nga (Wichita), bạn Nở (North Carolina).

  150829-wichita-thkt-027_resize

  Hai bạn Võ Hữu Gỉang (North Carolina) và Lê Thanh Sử (Oklahoma).

  150829-wichita-thkt-026_resize 150829-wichita-thkt-028_resize 150829-wichita-thkt-029_resize

  150829-wichita-thkt-030_resize

  Hai bạn Đỗ Tám và Hữu Danh. Bạn Hữu Danh từ Việt Nam sang.

  150829-wichita-thkt-031_resize

  Hai bạn Hùng và Hữu Gỉang

  150829-wichita-thkt-032_resize 150829-wichita-thkt-033_resize 150829-wichita-thkt-035_resize

  150829-wichita-thkt-036_resize

  Con rể và cháu ngoại của hai bạn Hữu Gỉang – Nở

  150829-wichita-thkt-037_resize 150829-wichita-thkt-038_resize 150829-wichita-thkt-041_resize 150829-wichita-thkt-042_resize

  150829-wichita-thkt-044_resize

  Vợ chồng bạn Phương (Oklahoma)

  150829-wichita-thkt-046_resize 150829-wichita-thkt-047_resize 150829-wichita-thkt-050_resize 150829-wichita-thkt-053_resize 150829-wichita-thkt-054_resize 150829-wichita-thkt-056_resize 20150829_145558_resize