Báo cáo thu chi Quỹ THKT 2012-2015

100524_huyhieu_thkt

BÁO CAO THU CHI QUỸ THKT
STT Ngày tháng Diễn giải Thu VND Thu USD Chi VND Ghi chú
1 29.02.2012 Tồn chuyển qua:          30.752.000 Thầy Hòa giữ
         30.000.000 Ban phát chuyển tiền quỹ sau họp mặt
2 Mộc Hóa giữ 9.709.000đ
3 27.04.2012 Cô Trần Thị Trị nhận chuyển giao từ cô Cẩm Thạch              200
4 28.04.2012 Ứng cho Phong xẹp                        30.000.000
5 05.06.2012 Thầy Trang Cô Thủy              700
6 8,2012 Về Long An trao HB con của Tuấn (Phong X chi)
7 03.09.2012 Thăm Cô Thu Bến Tre                          1.000.000
8 Thăm Bệnh Thầy BT Tính                          2.000.000
9 Chi tiền xe họp mặt đoàn Gò Công                          2.800.000
10 05.09.2012 Về MH trao HB (30 HB cấp 2 + 10 HB cấp 3 + 1tr thủ khoa)                        26.000.000
11 25.12.2012 Phong chi 40tr cho Huệ Minh + Huệ + Đẹp 500.000
12 29.12.2012 Cô Kiêm Hường chi Hosting Web              500                        10.500.000
13 30.12.2013 Thăm bệnh Thầy Bảo Toàn                          1.000.000
14 10.02.2013 Bạn Hên chuyển quỹ          10.000.000
15 07.08.2013 Thầy Trang Cô Thủy              900
16 09.08.2013 Thầy Trang Cô Thủy              200
17 13.08.2013 Thầy Dương Đệ nhận 500USD bằng VNĐ tại NH VIP          10.500.000
18 15.08.2013 Thầy Doanh Môn (AUD 200)              3.800.000
19 28.08.2013 Chi HB cấp 2 (11tr + 22.500.000)                        33.500.000
20 Thầy Thịnh (gửi phong bì)                500.000
21 07.09.2013 HB con Tuấn gửi trả Phát ở café Cát Đắng                          4.000.000
22 19.12.2013 Bạn Nguyệt Hương HS MH taih café Cát Đắng + Công Phong về VN              200
23 21.12.2013 Anh Trương V.Nghĩa (chuyển tiền việt qua NH)              7.000.000
24 Cô Cẩm Thạch + TH.Nguyên+ Hồng đi Tây Ninh tặng              3.000.000
25 Tiền xe đoàn Gò Công                          4.340.000
26 Thầy Bảo Toàn chi trả cho Đài Truyền Hình LA thông báo họp mặt                              900.000
27 Em Thầy Nhuận              2.000.000
28 Thầy Dương Đệ              500
29 08.02.2014 Kiêm Hường              300
30 19.02.2014 Chị Mãnh              1.000.000
31 20.02.2014 Thăm bệnh thầy BT Tính (Lần 2)                          2.000.000
32 20.04.2014 Hoàng Thị Thanh              1.900.000
33 Tiền xe đi đám tang mẹ của em Hên                          2.000.000
34 15.05.2014 Thầy Trang Cô Thủy          1.000
35 20.08.2014 Chi HB năm 2014 – 2015 (về K.Bình chuyển cho Phát)                        34.000.000
TỔNG CỘNG        100.452.000          4.500                      154.040.000
Tồn cuối năm 2014        100.452.000 94.500.000(quy ra VNĐ)                      154.040.000
                       40.912.000

NĂM 2015

STT Ngày tháng Diễn giải Thu VND Thu USD Chi VND Ghi chú
Tồn chuyển qua:          40.912.000
Thầy Dương Đệ              600
15.02.2015 A.Trương Văn Nghĩa          10.000.000
15.02.2015 Cô Nho thuê xe và tiền tiền ăn sáng của đoàn Gò Công họp mặt MH                          3.500.000
18.02.2015 Đưa Phong chuyển chi tiền xe Mỹ Linh đoàn Bến Tre                          3.000.000
Phước chi Hosting Web                        12.600.000
Phước chi thiết kế Web                          5.000.000
22.03.2015 T.Doanh Môn              3.000.000
Phong chuẩn bị họp mặt (500 USD)                        10.500.000
Cô Kiêm Hường về VN              500
Bách viếng tang gđình thầy BQ Nhã                          3.000.000
Trả lại bội chi cho Phong + Bách

Tiền xe đi viếng bạn Nguyễn Thị Quyến (KT)

                       34.128.000

 

2.000.000

 

 

 

 

TỔNG CỘNG          53.912.000          1.100                        73.728.000
Tồn quý          53.912.000 23.100.000(quy ra VNĐ)                        73.728.000
                         3.284.000
Nhóm Mộc hóa còn tồn quỹ                        11.065.000 TC: 16,349,000
10.9.2015 Nhận tiền từ Thầy Trang+ Cô Thủy          1.000  
11.9.2015 Chi gởi tiền cho chị Hên phát học bổng                        22.600.000
22.9.2015 Phước trao tiền của Cô Kiêm Hường              200
Phước trao tiền của Anh Sử              100

Quản lý Quỹ THKT: NGUYỄN THANH PHONG (XẸP)