Gia đình THKT viếng nhạc mẫu bạn Trần Ngọc Bách

 

Tối 17-10-2015, nhóm thầy trò Trung học Kiến Tường tại TP.HCM đã đại diện Gia đình THKT tới phúng viếng bà Nguyễn Thị Lương, nhạc mẫu của bạn Trần Ngọc Bách, cựu học sinh THKT. Bà vừa từ trần tối 16-10-2015 tại TP.HCM thọ 89 tuổi sau một thời gian bạo bệnh.

Nhóm gồm cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, thầy Nguyễn Văn Hòa, chị Đồng Ngọc Lan, bạn Nguyễn Thanh Phong Xẹp, bạn Trần Văn Chiêu, và Kiến Đen.

KIẾN ĐEN

151017-thkt-damtang-nhacmau-tnbach-1_resize

151017-thkt-damtang-nhacmau-tnbach-2_resize

151017-thkt-damtang-nhacmau-tnbach-4_resize