Gia đình THKT viếng thân mẫu bạn Đỗ Văn Tám

 

Ngày 17-10-2015, Nhóm liên lạc Gia đình THKT tại Kiến Tường đã tới viếng cụ bà Nguyễn Thị Kiên, thân mẫu của bạn Đỗ Văn Tám và mẹ chồng của bạn Huỳnh Thị Kiều Nga, cả hai đều là cựu học sinh THKT đang định cư tậi Wichita (bang Kansas, Hoa Kỳ). Bà cụ qua đời sáng 16-10-2015 tại thị xả Kiến Tường.

Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG

151017-thkt-viengme-dovantam-01

151017-thkt-viengme-dovantam-02

151017-thkt-viengme-dovantam-03

151017-thkt-viengme-dovantam-04

151017-thkt-viengme-dovantam-05