Thứ Hai 26-10-2015

 

CHIA BUỒN:

♥ Thầy Đỗ Ngọc Trang – Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (California): Được tin cụ bà Nguyễn Thị Giỏi, thân mẫu của chị Võ Thị Dững và nhạc mẫu của anh Nguyễn Thanh Tùng, đã mãn phần, chúng tôi thành kính phân ưu cùng quí anh chị Nguyễn Thanh Tùng và Võ Thị Dững cùng tang quyến. Nguyện xin hương linh cụ bà an vui trong cõi Vĩnh hằng.
Gia đình Đỗ Ngọc Trang