Đóng góp quỹ Gđ THKT

Trưa ngày 29-11-2015 tôi đã nhận được $500 của Thầy Dương Đệ gởi về cho quỹ gđ thkt,trân trọng cám ơn sự đóng góp và tình cảm của Thầy dành cho gđ thkt trong nhiều năm qua.
Phong xẹp .