Dự giỗ đầu thân phụ bạn Trần Ngọc Bách và thăm thầy Võ Xuân Sơn

 

Ngày Chủ nhật 13-12-2015, thầy trò THKT từ TP.HCM và Kiến Tường đã về dự giỗ đầu của thân phụ bạn Trần Ngọc Bách.

Sau đó, mọi người ghé Kiến Bình (Tân Thạnh) để thăm thầy Võ Xuân Sơn. Thầy vừa tháo băng chân do chấn thương (gãy xương bàn chân).

Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG

DỰ GIỖ ĐẦU CỦA THÂN PHỤ BẠN TRẦN NGỌC BÁCH

151213-thkt-01 151213-thkt-02 151213-thkt-03 151213-thkt-04 151213-thkt-05 151213-thkt-06

Các ảnh dưới đây do bạn Ngọc Bách bổ sung:

P1050627_resize P1050628_resize P1050634_resize P1050636_resize P1050644_resize

THĂM THẦY VÕ XUÂN SƠN

151213-thkt-07 151213-thkt-08 151213-thkt-09 151213-thkt-10 151213-thkt-11 151213-thkt-12 151213-thkt-13