Người và cảnh Kiến Tường ngày nay

 

Hồi hạ tuần tháng 11-2015, anh bạn của Kiến Đen là Đào Trọng Thái, một bác sĩ nhãn khoa nghỉ hưu mê nhiếp ảnh, đã có một chuyến đi chụp ảnh tại thị xã Kiến Tường.

Kiến Đen đã hỏi xin ảnh và được anh bạn gật đầu ngay tắp lự. Xin cảm ơn anh Thái và xin mời quý thầy trò THKT nhìn ngằm một góc Kiến Tường ngày nay.

Ảnh: ĐÀO TRỌNG THÁI

MÓN BÚN XIÊM LO Ở GÓC ĐƯỜNG PHAN CHU TRINH TX KIẾN TƯỜNG

2015-daotrongthai-kientuong-01

2015-daotrongthai-kientuong-02 2015-daotrongthai-kientuong-03 2015-daotrongthai-kientuong-04 2015-daotrongthai-kientuong-05

XÃ TÂN LẬP

2015-daotrongthai-kientuong-06 2015-daotrongthai-kientuong-07 2015-daotrongthai-kientuong-08 2015-daotrongthai-kientuong-09 2015-daotrongthai-kientuong-10 2015-daotrongthai-kientuong-11 2015-daotrongthai-kientuong-12 2015-daotrongthai-kientuong-13

2015-đaotrongthai-kientuong-2-01 2015-đaotrongthai-kientuong-2-02 2015-đaotrongthai-kientuong-2-03 2015-đaotrongthai-kientuong-2-04 2015-đaotrongthai-kientuong-2-06 2015-đaotrongthai-kientuong-2-07

2015-daotrongthai-kientuong-14 2015-daotrongthai-kientuong-15

Ở XÃ BÌNH HIỆP

2015-daotrongthai-kientuong-16 2015-daotrongthai-kientuong-17 2015-daotrongthai-kientuong-18 2015-daotrongthai-kientuong-19 2015-daotrongthai-kientuong-20 2015-daotrongthai-kientuong-21