Thứ Ba 22-12-2015

Tulips-flowers-01

 

Cô Lý Thị Kim Oanh (Đức): Được tin anh Ba Nguyễn Văn Trọi bịnh, nằm bệnh viện, gia đình tụi em kính thăm anh chóng bình phục, mọi việc bình an
Gia đình Út Oanh