Đến hẹn rồi…

Chỉ còn không đến 1 tuần nữa là kết thúc năm 2015- Bước sang 2016,chúng ta phải làm nghĩa vụ quốc tế rồi- Chi phí $500 cho 1 năm duy trì hoạt động của trang website trunghockientuong.com – Theo sổ sách thì tính đến ngày hôm nay thì tiền quỹ của gđ THKT còn tồn 36,069,000 đồng .Xin báo cáo.

Quân thủ kho: NGUYỄN THANH PHONG (XẸP)