Báo cáo chi tiết Thu Chi các Quỹ THKT năm 2015

thkt-background-720

Báo cáo chi tiết Thu Chi các Quỹ THKT năm 2015 tới ngày 25-12-2015

Xin click lên bảng để mở lớn.

thkt-tongket-quy-2015-1_resize

Phần 1/3

thkt-tongket-quy-2015-2_resize

Phần 2/3

thkt-tongket-quy-2015-3_resize

Phần 3/3

Người lập bảng: NGUYỄN THANH PHONG (XẸP)

Qúy thầy cô và các anh chị em có thể xem bằng file Excel bằng cách click vào đây: Tong kết THKT