Đóng góp quỹ THKT

Chiều ngày 27/1/2016 luc 15 giờ có người mang lại cho tôi $200 của Thầy Cô TT Cali gởi về đóng góp vào quỹ GĐ THKT ($100 là chi phí cho trang web và $100 là góp vào quỹ chung). Cám ơn Thầy Cô TT Cali đã nhiều lần ủng hộ (không mệt mỏi) cho quỹ GĐ THKT, cùng nhiều thành viên hảo tâm đã giúp Từ đường hoạt động được chon tới nay.
(Phong xẹp )