Ngôi nhà thế giới đại đồng của tôi đã nối lại dây chuông

phphuoc-web-thanks

Ngày 3-2-2016, tôi bỗng dưng muốn khóc vì trang web phamhongphuoc.net của mình bỗng dưng bị cắt dứt dây chuông khiến tôi phải hát lại vở tuồng cải lương Lan và Điệp.

Số là chiều hôm đó, sau khi vừa từ Kuala Lumpur (Malaysia) về tới Saigon, tôi nhận được e-mail của dịch vụ Aabaco Small Business (trước tháng 11-2015 là Yahoo Small Business) thông báo tên miền của tôi sắp hết hạn (16-2-2016) và yêu cầu renew một chu kỳ mới.

Xin mời click vào đây để đọc bài.