Đóng góp Quỹ THKT: Vợ chồng anh Yêm – chị Lan

thank-you-01

Anh Nguyễn Văn Yêm và chị Lại Thị Xuân Lan, hiên định cư tại nước Đức, hiện nay cũng về VN thăm gia đình và tham dự ngày họp mặt Trung học Kiến Tường. Anh chị đóng góp 100 Euro cho Quỹ hoạt đông + 100 USD cho Quỹ khuyến học GĐ THKT.

GĐ THKT rất cám ơn sự đóng góp của quý vị mạnh thường quân giúp cho chúng tôi có điều kiện hoạt đông tốt hơn, góp phần chăm lo thế hệ đàn em.

PHONG (Xẹp )