Lời chúc có giá trị 4 năm

160229-happyleapday-php

Đó là lời chúc vào ngày 29-2-2016. Vì mãi tới năm 2020 mới là năm nhuận dương lịch tiếp theo (4 năm một lần).

Xin click vào đây để đọc bài.