Đóng góp quỹ

Sáng ngày 28-2-2016 trong lúc lên xe chuẩn bị về họp mặt gđ THKT, Cô Ngọc Thủy và Thầy Hòa có gởi cho Phong xẹp 1.000.000 đồng để đóng góp quỹ ngày họp mặt.Gđ THKT trân trọng cám ơn tấm lòng của Thầy Cô luôn luôn ũng hộ và có mặt trên từng cây số cùng đám học trò thân yệu.
Phong (xẹp )