Giấy khen của thầy trò Trung học Kiến Tường

 

Trong cuiộc họp mặt truyền thống của Thầy Trò Trung học Kiến Tường Xuân Bính Thân 2016 tại trường Trung học Phổ thông Kiến Tường (Chủ nhật 28-2-2016), thầy trò THKt đã vinh dự được nhận 2 giấy khen của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Kiến Tường cho những đóng góp thiết thực và hiệu quả của thầy trò THKT trong công tác khuyến học, khuyến tài, tiếp sức các thế hệ đàn em ở thị xã Kiến Tường.

Hội Khuyến học Thị xã Kiến Tường cũng trao tặng biểu trưng kỷ niệm cho thầy trò THKT.

Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG

2016-thkt-giayken-unbd-txkientuong 2016-thkt-giaykhen-hoikhuyenhoc-tinhlongan 2016-thkt-kyniem-hoikhuyenhoc-txkientuong