VIDEO: Họp mặt Thầy Trò Trung học Kiến Tường Xuân Bính Thân 2016 – Phần 2

160228-thkt-hopmat-thpt-kientuong-176-1920

VIDEO: HỌP MẶT THẦY TRÒ TRUNG HỌC KIẾN TƯỜNG XUÂN BÍNH THÂN 2016.
Phần 2: Về lại Kiến Tường dự họp mặt THKT lần thứ 8.

Xin mời xem video: