Viếng thân phụ bạn Nguyễn Văn Vinh

 

Chiều ngày 25-3-2016 đại diện Gia đình THKT: Thầy Nguyễn Văn Hòa, Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy và các cựu học sinh  Trần Ngọc Bách, Nguyễn Thanh Phong đã đến nhà của hai bạn Nguyễn Khánh Thành – Nguyễn Thị Thủy kính viếng linh cữu cụ ông Giacobe Nguyễn Văn Ninh, thân phụ của các cựu học sinh THKT Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thủy.

Thầy Nguyễn Văn Hòa đã thay mặt GĐ THKT thắp hương và chia buồn cùng tang quyến

TRẦN NGỌC BÁCH

160325-thkt-vieng-ba-nguyenthithuy-1_resize 160325-thkt-vieng-ba-nguyenthithuy-2_resize 160325-thkt-vieng-ba-nguyenthithuy-3_resize 160325-thkt-vieng-ba-nguyenthithuy-4_resize