Bữa nay tôi chỉ ăn… thịt!

April-Fools-day

Nguồn minh họa: Internet. Thanks.

Tôi cầm cung Song Ngư có tới 2 con cá nên bản tính vốn hảo cá (đặc biệt là mỹ nhơn ngư) hơn thịt (đặc biệt là thịt gà, ngoại trừ gà móng đỏ). Nhưng, tôi xin long trọng tuyên bố trước toàn thể nhân loại hơn 7,1 tỷ người rằng hôm nay tôi chỉ ăn thịt, kiên định lập trường không ăn bất cứ loại cá nào, đù là cá tặng hay ăn cá được khuyến mãi. Bởi theo lịch Tam Tông Miếu in ở Hong Kong bên hông Chợ Lớn, hôm nay là ngày “hung” 24-2 năm Bính Thân. Bởi theo lịch Dương (Quý Phi), hôm nay là ngày 1-4-2016.

Xin mời click vào đây để đọc bài

PHẠM HỒNG PHƯỚC