Đóng góp quỹ Gđ THKT

Anh Võ văn Măn là cựu học sinh THKT hiện đang định cư tại Mỹ đã gởi về $100 đóng góp vào quỹ trang website trunghockientuong.com
Cám ơn tấm lòng của anh vẫn còn nhớ đến những tháng năm học tập dưới mái trường thân yêu,trân trọng .
Phong xẹp .