Cô trò gặp lại nhau sau 43 năm tại Seattle.

160421-phphuoc-cotri-seattle-01_resize

Cô Trần Thị Trị và Kiến Đen tại nhà cô ở Seattle.

 

Tối 21-4-2016, từ nhà thầy tại thành phố Turkwila ven thành phố Seattle, thầy Nguyễn Đức Nhuận lái xe chở tôi tới nhà cô Trần Thị Trị thăm cô. Cô trò xa nhau từ năm 1973.

Trước 1975, cô Trị dạy Pháp văn tại trường Trung học Công lập Kiến Tường (THKT). Cô về trường năm 1968 và tới năm 1969 tôi đậu vào đệ Thất (lớp 6 bây giờ). Do tôi học lớp tiếng Anh nên không có hân hạnh được học cô. Nhưng hễ là thầy cô của trường là thầy cô chung của các học trò. Huống chi cô lại dạy các bạn bè tôi.

Xin click vào đây để đọc bài