Viếng đám tang thân phụ hai bạn Tô Văn Sự và Tô Thị Bé

 

Chiều 23-4-2016. anh Trần Ngọc Răn cùng bạn Phan Ngọc Lạc đã thay mặt Gia đình THKT đến phúng viếng thân phụ của hai cựu học sinh THKT là Tô Văn Sự và Tô Thị Bé.

NGUYỄN VĂN DŨNG

160423-thkt-viengcha-tothibe-01_resize 160423-thkt-viengcha-tothibe-02_resize 160423-thkt-viengcha-tothibe-03_resize 160423-thkt-viengcha-tothibe-04_resize 160423-thkt-viengcha-tothibe-05_resize