Thầy Đoàn Văn Nhiêu chia buồn cùng cô Dạ Thảo

purple-flower-01

Nhận được tin buồn trễ ông Nguyễn Dương Thạnh, thân phụ

của cô Dạ Thảo đã từ trần, thầy Nhiêu xin chia buồn

cùng cô Dạ Thảo và gia đình. Nguyện cầu hương hồn

ông Nguyễn Dương Thạnh sớm về cõi vĩnh hằng.

ĐOÀN VĂN NHIÊU