VIDEO: Gặp lại cô Trần Thị Trị và thầy Nguyễn Đức Nhuận tại Seattle (Hoa Kỳ)

160421-phphuoc-cotri-seattle-10_resize_resize

Cô Trần Thị Trị và thầy Nguyễn Đức Nhuận tại nhà cô Trị ngày 21-4-2016.

Ngày 21-4-2016, học trò Kiến Đen từ Việt Nam sang đã có duyên hạnh ngộ được gặp lại cô Trần Thị Trị và thầy Nguyễn Đức Nhuận tại thành phố Seattle (bang Washington, Hoa Kỳ), nơi gia đình hai thầy cô định cư. Từ năm 1973 tới giờ, ba cô trò mới gặp lại nhau. Trước 1975, cô Trị dạy Pháp văn và thầy Nhuận dạy Toán tại trường Trung học Công lập tỉnh Kiến Tường.

Xin mời xem video: