Gia đình THKT viếng thầy Nguyễn Tấn Trưởng

 

Sáng 14-5-2016, thầy trò Trung học Kiến Tường ở Kiến Tường và Saigon đã tới huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) kính viếng thầy Nguyễn Tấn Tưởng vừa qua đời ngày 13-5-2016.

Ảnh: NGUYỄN THANH PHONG

160514-thkt-viengthay-nguyentantruong-01 160514-thkt-viengthay-nguyentantruong-02 160514-thkt-viengthay-nguyentantruong-03