Thầy Đỗ Ngọc Trang và cô Nguyễn Thị Bích Thủy chia buồn cùng gia đình thầy Nguyễn Tấn Trưởng

purple-flower-01

Với lòng thành kính chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến của anh Nguyễn Tấn Trưởng.

Chúng tôi rất xúc động khi nghe tin anh đã mãn phần. Tiếng cười vui và giọng nói yêu đời của anh, nơi xóm Cá Rô Mộc Hóa ngày nào, vẫn còn ghi rõ trong trí nhớ của chúng tôi. Anh là vị thầy đáng kính đã có công làm phong phú cho ngôi trường Trung Học Kiến Tường từ thủa ban đầu.
Kính xin Thượng Đế hướng dẫn chân linh anh sớm siêu thăng lên cõi tịnh độ.
Gia đình Đỗ Ngọc Trang